Contact | Sitemap | | NL
htm
Ontwerp en inbouw van intelligente communicatie- en veiligheidssystemen
Close
Gebruikersnaam
Enter user name
wachtwoord
Enter Password.

Vacatures


> OVER HTM > VACATURESMomeneel hebben wij twee vacatures openstaan, Werkvoorbereider - Engineer en Technicus Voertuigtechniek. Beide vacatures kunt u op deze pagina vinden.

 


Vacature Werkvoorbereider - Engineer
Organisatie:
De werkvoorbereider-engineer is verantwoording schuldig aan de manager Operations of bij diens afwezigheid aan de directeur.  De Werkvoorbereider-engineer werkt op aanwijzing van de manager.
 
Werkzaamheden:
-  Het uitvoeren van diverse werkzaamheden voor de verschillende afdelingen van HTM. 
- Het maken van calculaties en offertes.
- Het uitvoeren van artikelmutaties.
- Het aanvragen van prijzen bij leveranciers.
- Het ondersteunen van de inkoop.
- U  vertaalt alle relevante gegevens naar installatie en/of productievoorschriften.
- U maakt bedrading- en stroomkringschema’s in Auto CAD.
- U  verzorgt de volledige documentatie van een product dan wel project. 
- Tijdens de uitvoeringsfase geeft u aanvullende informatie aan de technici indien de
   documentatie onduidelijk is.
- U levert relevante informatie voor het opstellen van een planning.
- Het beoordelen van werktekeningen en schema's op praktische uitvoerbaarheid.
- Het samenstellen van revisiegegevens.
- Zorgdragen voor een tijdige oplevering.
-  Bij detachering van de werknemer bij een opdrachtgever van HTM, verricht de 
   medewerker onder verantwoording van de opdrachtgever de hem opgedragen 
   werkzaamheden.
 
Leidinggeven: Niet van toepassing.
 
Bevoegdheden:
Alle beslissingen die nodig zijn voor een zo goed mogelijke voortgang van de toevertrouwde werkzaamheden.
 
Verantwoordelijkheid:
- Verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden.
- Verantwoordelijk voor een zo effectief mogelijk gebruik van de beschikbare uren en     
   middelen.
- Medewerker is verantwoordelijk voor de projectadministratie.
 
Eisen:
- minimaal MBO + aanvullende opleidingen of cursussen in Elektrotechniek of Elektronica.
- Circa 3 à 5 jaar praktische ervaring voorkeur in de beveiliging (toegangscontrole, CTTV
   etc.) en brandmeldsystemen.
- Kent het doel en werking van de apparatuur en hulpapparatuur die gebruikt worden in de installatie.
- Kent het gebruik van eenvoudige meetapparatuur.
- Bereidheid middels het volgen van cursussen zijn kennis te vergroten.
- Moet technische informatie duidelijk kunnen overdragen.
- Beschikt over oplossend vermogen en houdt daarbij regelmatig ruggespraak met anderen.
- Moet kunnen werken onder tijdsdruk.
- Is in staat administratief werk te verrichten en heeft kennis van de software Excel, Word en Auto CAD.
 
Verplichtingen Arbo:
- De beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken indien van toepassing.
- Machines/ gereedschap/ apparatuur op de juiste wijze gebruiken.
- Meewerken aan onderwijs/ voorlichting.
- Gevaren melden bij de leiding.
 
Bijzonderheden:
- Het uitvoeren van werkzaamheden die niet direct in de functieomschrijving beschreven
  staan, maar waar wel van verwacht mag worden dat ze tot de functie behoren.
- Medewerker dient te allen tijde representatief op te treden en de bedrijfspolitiek/stijl
  in het eigen en zelfstandig functioneren door te voeren.
- Indien noodzakelijk wordt van de medewerker verwacht bereid te zijn tot het verrichten
  van overwerk.
- Elk jaar zal een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek plaatsvinden.
 

Veilig werken:

De Hollandse Telecommunicatie Maatschappij b.v. heeft veilig werken hoog in het vaandel staan. Hier wordt veel aandacht aan gegeven.

Geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen worden gericht aan Dirk Jan Versloot. In uw sollicitatie zien wij graag uw motivatie naar voren komen, een zo uitgebreid mogelijke CV, alsmede uw loonwens. Dit kan via een e-mail aan dir@htm-zevenaar.nl of per post. Ons adres is: Edisonstraat 50, 6902PK te Zevenaar.

 
 

 


Vacature Technicus Voertuigtechniek


De Hollandse Telecommunicatie Maatschappij b.v. is een bedrijf dat onder andere actief is in Nederland met het installeren van apparatuur in voertuigen onder de naam HTM Voertuigtechniek. Met onze diensten zijn wij actief op de business to business markt en met name de complexe systemen.

 

De systemen kunnen onder andere bestaan uit mobilofoons, computers, camera’s, lichtbalken en 2-toon installaties, maar ook in het openbaarvervoer zijn wij actief met de inbouw van camerasystemen, OV-chip etc. Door de groei van de werkzaamheden bij onze inbouwactiviteiten zijn we op zoek naar meerdere personen voor de functie van Inbouw Technicus.

Zie ook onze website voor meer informatie over ons bedrijf: www.htm-zevenaar.nl

 

Uw werkzaamheden:

-   het uitvoeren van alle voorkomende inbouwwerkzaamheden in onze werkplaats in
    Zevenaar en op klantlocatie;
-   het verrichten van reparaties aan apparatuur die is ingebouwd in voertuigen van onze
    klanten;
-   kent het gebruik van eenvoudige meetapparatuur;
-   de werkzaamheden kunnen ook buiten Nederland plaatsvinden;
-   het op correcte wijze verzorgen van de administratieve afhandeling.

 

Uw kwalificaties:

-   VMBO/MBO elektronica + aanvullende opleidingen of cursussen;
-   circa 2-3 jaar praktische ervaring met o.a. de in/opbouw van licht en geluid,
     communicatie middelen,navigatie en camerasystemen in voertuigen;
-   ervaring met metaal en houtbewerken, dit betreft het maken van inrichtingen
    (hout) in voertuigen en het produceren van metalen ophangbeugels, etc.
-   u heeft goede communicatieve eigenschappen en schriftelijke vaardigheid;
-   u bent bereidheid door het volgen van cursussen uw kennis te vergroten;
-   u bent in het bezit van rijbewijs B;
-   een screening bij Justitie voor een betrouwbaarheids- en  geschiktheidsonderzoek
    (BGO) maakt onderdeel uit van de procedure.

 

Veilig werken:

De Hollandse Telecommunicatie Maatschappij b.v. heeft veilig werken hoog in het vaandel staan. Hier wordt veel aandacht aan gegeven.

Geïnteresseerd? Sollicitaties kunnen worden gericht aan Dirk Jan Versloot. In uw sollicitatie zien wij graag uw motivatie naar voren komen, een zo uitgebreid mogelijke CV, alsmede uw loonwens. Dit kan via een e-mail aan dir@htm-zevenaar.nl of per post. Ons adres is: Edisonstraat 50, 6902PK te Zevenaar.