Contact | Sitemap | | NL
htm
Ontwerp en inbouw van intelligente communicatie- en veiligheidssystemen
Close
Gebruikersnaam
Enter user name
wachtwoord
Enter Password.

Privacy Statement


> OVER HTM > PRIVACY STATEMENTPrivacy statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle producten en diensten van Hollandse Telecommunicatie Maatschappij B.V. (hierna te noemen: ‘’HTM’’).


Persoonsgegevens
HTM verwerkt persoonsgegevens van klanten en relaties. Het betreft persoonsgegevens die zowel direct als indirect aan HTM kenbaar zijn gemaakt. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van de uitvoering van onze dienstverlening, vanwege een wettelijke verplichting, een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkenen.


HTM verwerkt tenminste de navolgende persoonsgegevens:
(zakelijke) gegevens van contactpersonen, zoals:

 • - aanhef (man/vrouw);
  - initialen;
  - voor- en achternaam;
  - adres en woonplaats;;
  - e-mailadres;
  - functie; en
  - telefoonnummer.
 • visitekaart;
 • klantnummer
 • IP adres.en browsergeschiedenis.

 

Bveiliging persoonsgegevens
HTM behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De persoonsgegevens die HTM verwerkt, zijn uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van HTM waarbij dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is. HTM beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking.


Gegevensverstrekking aan derden
HTM verstrekt enkel persoonsgegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of ten behoeve van een wettelijke verplichting.


Bewaren van persoonsgegevens
HTM zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Indien sprake is van een wettelijke verplichting, zal HTM zich hieraan houden. De persoonsgegevens worden vernietigd zodra de bewaartermijn is verstreken.


functionaris gegevensbescherming
HTM heeft een externe Functionaris voor Gegevensbescherming ingeschakeld die zich beschikbaar stelt om toezicht te houden op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij HTM. De contactgegevens zijn opgenomen in het rechterblok onder "Conttactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming "


Cookies
HTM  gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

HTM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.


Informatie, inzake, correctie en recht van verzet
HTM is te allen tijde bereid om informatie te verschaffen over de gegevens die worden verzameld en met welk doel. Daarnaast is het mogelijk om inzage krijgen in de verwerkte persoonsgegevens en deze persoonsgegevens desgewenst te laten aanpassen of te verwijderen. Tevens is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking.

Voor vragen over het uitvoeren van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de contactpersoon van HTM. De contactgegevens zijn opgenomen in het rechterblok onder "Contactpersoon van HTM"


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT
HTM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen om zodoende op de hoogte te blijven van de inhoud van het geldende Privacy Statement. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2018.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Naam F.G.:      Mr. Stepfan van Hulst CDPO
E-mailadres:    privacy@pci-it.nl
Tel.nummer:    053 852 7788
 

Contactpersoon van HTM
Naam:              De heer R.J.A. (Robert) Biesen
E-mailadres:     r.biesen@htm-groep.nl
Tel.nummer:     088-3636363