Contact | Sitemap | | NL
htm
Ontwerp en inbouw van intelligente communicatie- en veiligheidssystemen
Close
Gebruikersnaam
Enter user name
wachtwoord
Enter Password.

Disclaimer


> OVER HTM > DISCLAIMER



Disclaimer van de Hollandse Telecommunicatie Maatschappij BV [HTM]
De op deze internetsite getoonde informatie wordt door de Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. met zorg samengesteld, toch kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. De Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. verstrekt via deze internetsite alleen informatie over producten en diensten die door de Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. worden aangeboden.
 
Aansprakelijkheid juistheid en volledigheid informatie
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het continu functioneren en de actualiteit van de internetsite en de informatie die er getoond wordt, ook niet voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 
Externe links op de site
Links naar sites die niet door de Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar gelinkt wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door de Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. worden onderhouden wordt afgewezen. 
 
Intellectueel eigendom
De op deze internetsite afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hollandse Telecommunicatie Mij. b.v.
De Hollandse Telecommunicatie Maatschappij BV heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met ons: info@htm-groep.nl